CÓDIGO DE VESTIMENTA

No es permet entrar a l’ interior del casino amb abrics, pantalons curts,roba de platja o samarretes de tirants.

No se permite entrar en el interior del casino con abrigos, pantalones cortos, ropa de playa o camisetas de tirantes

Les manteaux, bermudas, vétements de plage et t-shirt a bretelles ne sont pas autorises a l’ intereur du casino

Entrance to the casino in overcoats, shorts or beach wear is not permitted

EVENTS

Instalaciones para realizar eventos desde 10 a 1.000 personas.

Ball room de 990 m2 con una terraza anexa cubierta de 700 m 2 .

Para pedir presupuesto: events@gccb.com

MÀQUINES / MÁQUINAS AZAR / MACHINES A SOUS / SLOTS MACHINES

Màquines Atzar/Máquinas Azar/Machines a sous/ Slots Machines 90
Ruleta electrònica/Roulette electronic/
Electronic roulette 36

TAULES / MESAS / TABLES

Ruleta Americana/roulette anglaise/american roulette
Blackjack
Poker Caribeny/Stud poker

Apostes / Apuestas / Les paris sportifs / Sport betting

parking 24h

TORNEIGS / TORNEOS / TOURNOIS / TOURNAMENTS CASH GAME

Parking

Reserva parking online a través de PARKING LLORET DE MAR.

Aparca en el Gran Casino Costa Brava al mejor precio!

Aparcar en Lloret de Mar ya no es un problema.

REQUISITOS DE ENTRADA

Només majors de 18 anys. Indispensable DNI, permís de conduir o passaport (document original). Només passaport per als ciutadans no pertanyents a la UE (document original)

Solamente mayores de 18 años. Indispensable DNI, permiso de conducir o pasaporte (documento original). Sólo pasaporte para los ciudadanos no pertenecientes a la UE (documento original)

Seulement majeurs de 18 ans. Indispensable carte d’identité, permis de conduire ou passeport (documents originaux). Seulement passeport pour les citadins non appartenant à la Union Européenne (document original)

Only over 18 years old. Id, driving license or passport is required (original documents). Only passport for non UE citizen (original document)

RESTAURANT

HORARIO de 20:30 a 1:00